این جهان جهان تغییر است

این جهان جهان تغییر است

باید بدانید که هرچه بخواهید برای شما فراهم می‌شود ولی شرط آن خواستن شماست. مطمئن باشید تا گام‌هایتان سریع نگردد و در جاده‌های عملگرایی کفش‌هایتان ساییده نشوند، نمی‌توانید منتظر تغییری شگرف در زندگی‌تان باشید.

اگر قرار بود در سکون و آرامش اتفاقی رخ دهد مسلما خداوند متعال بهترین حالت سکون را برای انسان و هستی در نظر می گرفت. اما آنچه هست ، موفقیت ، شکوفایی ، نو آوری و خلاقیت با سکون و رخوت رابطه ای معکوس دارند. کهکشان ها با سرعت بالایی در حال دور شدن از یکدیگر هستند و جهان در حال انبساط است. میلیاردها ستاره در هر کهکشان به دور مرکز کهکشان می گردند. میلیاردها میلیارد منظومه مختلف در کهکشان در حال حرکت هستند و منظومه خورشیدی ما یکی از کوچکترین این منظومه ها در کهکشان راه شیری است. تحرک و جنبش در کوچکترین ذرات عالم ( اتم ها) وجود دارد.

اوربیتال ها که مکان های تصادفی و احتمالی حضور الکترون ها در اتم هستند چه چیزی را بیان می دارند. اگر به دنبال ماندگاری هستید باید حرکت کنید.

انسان هایی که فقط به دنبال بهانه هایی می گردند تا مقصری یافته و از خود رفع مسئولیت نمایند ، هیچ گاه در زندگی کوتاه بشری اثری از خود به جای نمی گذارند. شما می توانید شرایط تحصیل ، شرایط خانواده ، شرایط مالی و هر موضوع دیگری را دست آویز قرار دهید و از حرکت و جنبش بپرهیزید. اما نتیجه چه خواهد بود؟

استادی به من می گفت اگر اینگونه که تاکنون زیسته ای تو را خشنود و راضی می سازد و از جنبه های مختلف زندگی ات احساس رضایت داری همین گونه ادامه بده اما اگر کوچکترین تردید یا نقطه ضعفیدر زندگی ات احساس می کنی همین حالا نحوه زندگی ات را تغییر بده.

همیشه به خاطر داشته باشید ، که به حکم الهی

این جهان جهان تغییر است، نه تقدیر

الدعا یرد القضا ولو ابرم ابراما