دپارتمان آموزش

دپارتمان آموزش


ردیف نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت برگزاری روزهای برگزاری جزئیات دوره رزرو / ثبت نام
۱ فنون مذاکره و مدیریت جلسات ۷اسفند ۹اسفند ۸ الی ۱۵ شنبه تا دوشنبه جزئیات ثبت نام
۲ دوره جامع بیمه های مسئولیت ۹اسفند ۱۰اسفند ۱۷ الی ۲۱ دوشنبه تا سه شنبه جزئیات ثبت نام
۳ کارگاه جامع مالیات ۱۱/۰۶ ۱۱/۰۸ ۱۷ الی ۲۱ چهارشنبه تا جمعه جزئیات ثبت نام
۴ بازاریابی و فروش آسان بیمه عمر ۱۱/۱۱ ۱۱/۱۱ ۸ الی ۱۳ دوشنبه جزئیات ثبت نام
۵ قوانین صدور چک ۱۰/۰۹ ۱۰/۰۹ ۱۰ الی ۱۴ پنجشنبه (ا روز) جزئیات ثبت نام
۶ رایانه کار مالی با نرم افزار هلو ۱۱/۲۷ ۱۲/۲۳ ۱۷ الی۲۱ دوشنبه و چهارشنبه جزئیات ثبت نام
۷ Primavera6کنترل پروژه ۱۰/۱۱ ۱۲/۱۸ ۱۹ الی ۲۱ شنبه و دوشنبه جزئیات ثبت نام
۸ بسته آموزشی حسابداری ۱۱/۲۰ ۱۲/۲۵ ۱۷ الی ۱۹ چهارشنبه و جمعه جزئیات ثبت نام
۹ رایانه کار مالی بانرم افزارسپند ۱۱/۲۵ ۰۱/۳۱ ۱۷ الی ۱۹ دوشنبه وجمعه جزئیات ثبت نام
۱۰ ICDL مقدماتی ۱۰/۲۷ ۱۲/۲۵ ۱۷ الی ۱۹ شنبه و دوشنبه جزئیات ثبت نام
۱۱ ICDL پیشرفته ۱۰/۲۷ ۰۱/۳۱ ۱۹ الی ۲۱ زوج جزئیات ثبت نام
۱۲ فتوشاپ ۱۰/۲۶ ۱۲/۲۲ ۱۹ الی ۲۱ یکشنبه و سه شنبه جزئیات ثبت نام
۱۳ بسته آموزشی طراحی و گرافیک ۱۰/۲۸ ۱۲/۲۵ ۱۷ الی ۱۹ فرد جزئیات ثبت نام
۱۴ OneNote2016 ۱۱/۰۸ ۱۱/۰۸ ۱۷ الی۲۰ پنجشنبه جزئیات ثبت نام
۱۵ ترخیص کار گمرکات ۱۱/۰۵ ۱۲/۲۸ ۱۹ الی ۲۱ زوج جزئیات ثبت نام