دپارتمان فناوری اطلاعات

دپارتمان فناوری اطلاعات


ردیف نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت برگزاری روزهای برگزاری جزئیات دوره رزرو / ثبت نام
۱ ICDL مقدماتی ۹۶/۰۸/۰۳ ۹۶/۰۹/۰۸ ۱۷ الی ۱۹ زوج جزئیات ثبت نام
۲ ICDL پیشرفته ۹۶/۰۷/۱۳ ۹۶/۰۹/۱۹ ۱۷ الی ۱۹ فرد جزئیات ثبت نام
۳ بسته آموزشی طراحی و گرافیک ۹۶/۰۸/۰۶ ۹۶/۰۹/۱۱ ۱۹ الی ۲۱ زوج جزئیات ثبت نام
۴ ICDL مقدماتی ۹۶/۱۰/۰۸ ۹۶/۱۱/۱۷ ۱۷ الی ۱۹ زوج جزئیات ثبت نام
۵ ICDL پیشرفته ۹۶/۰۹/۲۰ ۹۶/۱۱/۲۴ ۱۹ الی ۲۱ زوج جزئیات ثبت نام
۶ Excel کاربردی و پیشرفته ۹۶/۰۷/۲۴ ۹۶/۰۹/۰۶ ۱۸ الی ۲۱ دوشنبه و چهارشنبه جزئیات ثبت نام