صدای مشتریان

شنوای صدای شما هستیم

برای ثبت هرگونه نظر ، انتقاد ، پیشنهاد و شکایات نسبت به بسته های خریداری شده یا دوره های آموزشی می توانید از طریق فرم ذیل اقدام نمایید.

کارشناسان واحد شکایات، پس از بررسی از طریق ایمیل یا شماره تلفن پاسخ شما را ارسال خواهند نمود.

  • برای دریافت پاسخ، اطلاعات ارتباطی مانند ایمیل و شماره تماس خود را به طور صحیح وارد نمایید.
  • در صورت عدم دریافت پاسخ پس از ۴۸ ساعت، مجدد درخواست خود را ارسال نمایید.
  • در زمان ارسال درخواست، مطمئن شوید که ارتباط اینترنتی شما برقرار است.
  • پس از ارسال موفق درخواست ما، یک پیام موفقیت ظاهر می شود.
  • در صورت عدم دریافت پیام ارسال موفقیت آمیز، مجدد تلاش نمایید.