مدیرکل

۱۳۹۶-۰۷-۱۹

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات جدول برنامه درسی رشته مدیریت فناوری اطلاعات دروس پیش نیاز                                                   حداکثر ۱۷ واحد دروس مشترک                                                                     ۲۰ واحد دروس اختصاصی […]
۱۳۹۵-۱۰-۲۶

ویژگی روحی و اخلاقی افراد موفق

ویژگی روحی و اخلاقی افراد موفق ویژگی روحی و اخلاقی افراد موفق را می توان در بزرگان بسیاری برشمرد و بررسی نمود. مادام کوری‌، سلامتی‌اش را از […]
۱۳۹۵-۱۰-۱۹

موفق شدن یعنی کودک شدن

موفق شدن یعنی کودک شدن هرگاه خداوند تو را به لبه‌ی پرتگاهی برد، به او اعتماد کن، چرا که یا تو را از پشت می‌گیرد یا […]
۱۳۹۵-۱۰-۱۸

این جهان جهان تغییر است

این جهان جهان تغییر است باید بدانید که هرچه بخواهید برای شما فراهم می‌شود ولی شرط آن خواستن شماست. مطمئن باشید تا گام‌هایتان سریع نگردد و […]