تایید مدارک

جهت بررسی اصالت مدارک و اعتبار آن ها باید شماره رهگیری مدرک خود را در سیستم وارد نمایید.


در صورتیکه مدرک شما معتبر نمی باشد و یا با خطا مواجه شدید، از طریق فرم پیگیری مدارک اقدام نمایید. پس از ارسال درخواست رفع مغایرت، طی ۳روز کاری مساله بررسی شده و در صورت نیاز کارشناسان موسسه با شما تماس خواهند گرفت. 

توجه داشته باشید شماره رهگیری در گواهینامه قید شده است.