قوانین و مقررات آموزشی

قوانین و مقررات آموزشی

توصيه می نمايد قبل از ثبت ‌نام از مقررات و ضوابط زير اطلاع يافته تا بتوانيد از امكانات ارائه شده بيشترين استفاده ممکت را داشته باشيد. بديهيی است پس‌ از ثبت‌نام قطعی قوانين طبق آئين‌نامه‌های مندرج پياده خواهد شد.

نكات ضروری جهت ثبت ‌نام

 • رعایت پیش نیاز دروس جهت ثبت نام الزامی است.
 • توجه داشته باشيد كه دقيقاً براساس اطلاعات وارده در فرم ثبت نام آنلاين در كلاس‌ مربوطه ثبت نام خواهيد شد لذا خواهشمند است در درج اطلاعات فرم نهايت دقت را مبذول فرمائيد.
 • تأكيد می نمايد كه هنگام ثبت‌نام، در تعيين درس (دروس) مورد نظر و ساعات كلاس‌ها دقت لازم را مبذول داريد، در غير اين صورت بنیاد از تغيير درس يا تعويض ساعات كلاس جداً معذور است.
 • تشكيل كلاس‌ها منوط به احراز حد نصاب لازم جهت تشكيل كلاس مي‌باشد.
 • حداكثر زمان غيبت موجه در هر درس چهار هفدهم ساعات آن درس مي‌باشد، در غير اين صورت دانش‌پذير از شركت در (آزمون پايان دوره و صدور گواهينامه در دوره‌های آزاد) محروم خواهد شد.
 • متقاضیان ثبت نام در دوره های دپارتمان امور بین الملل که شهریه آنان ریالی و ارزی می باشد پس از ثبت نام و پرداخت شهریه ریالی ، شهریه ارزی آنان (براساس نرخ روز ارز ) بصورت آنلاین یا حضوری توسط مرکز مجری دریافت می گردد.

شرط موفقيت در دوره و دريافت گواهينامه

 • شرط موفقيت در هر دوره، كسب حداقل نمره ۶۰ از ۱۰۰ مي‌باشد.
 • دانش‌پذيران محترم می توانند پس‌از اتمام دوره و احراز نمره قبولی جهت اعلام درخواست صدور گواهينامه پايان‌دوره به دپارتمان آموزشی مربوطه مراجعه نمايند.
 • درصورت مفقود يا مخدوش شدن گواهينامه، صدور گواهينامه المثنی با درخواست كتبی و پرداخت مبلغ مصوب مقدور مي‌باشد.

استرداد شهريه

 • در صورتيكه انصراف يا تغيير كلاس در روز ثبت نام ( تا قبل از پايان وقت اداری) باشد شهريه کسر نمی شود.
 • درصورت انصراف حداكثر تا يك‌روز پيش از شروع كلاس ۵۰% شهريه از سوی بنیاد مسترد می گردد.
 • انصراف در روز شروع کلاس و درصورت انصراف پس از آن ، هيچ مبلغی مسترد نخواهد شد.

روش انصراف

دانشپذير گرامی در صورتی که پس از انجام ثبت نام و پرداخت شهريه به هر دليلی تقاضای انصراف داشتيد می توانيد به يکی از روش های زير اقدام کنيد. تا بر اساس آئين نامه فوق و شرايط انصراف در خواست شما مورد رسيدگی قرار گيرد.

۱- ارسال درخواست با امضا و اثر انگشت از طریق فکس

۲- ارسال درخواست با امضا و اثر انگشت از طریق ایمیل

۳- مراجعه حضوری به شعبه ثبت نامی و تحویل درخواست با امضا و اثر انگشت