پیگیری پرداخت آموزشی

جهت پیگیری پرداخت های آموزشی باید شماره رهگیری پرداخت خود را در سیستم وارد نمایید.


در صورتیکه مدرک شما معتبر نمی باشد و یا با خطا مواجه شدید، از طریق سیستم پاسخگویی اقدام نمایید. پس از ارسال درخواست، طی ۳روز کاری مساله بررسی شده و در صورت نیاز کارشناسان موسسه با شما تماس خواهند گرفت. 

توجه داشته باشید شماره رهگیری پس از پرداخت کامل به شما نمایش داده شده است.